MASJID PERTAMA DI MUKA BUMI

Posted by


Tahukah kalian masjid apa yang pertama berdiri di bumi ini ? Jika jawaban anda adalah masjidilharam maka benar jawaban anda. Masjidilharam yang terletak di Mekah (Saudi Arabia) adalah masjid pertama di muka bumi. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama putranya Ismail a.s. tahun 2793 sebelum Hijrah. Di dalam masjid ini terdapat Ka’bah,kiblat dan tempat melaksanakan ibadah haji kaum muslimin. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Di samping masjid terdapat sebuah perpustakaan besar yang setiap tahunnya tidak kurang dari 800 juta umat islam mengunjungi masjid ini untuk thawaf di Ka’bah.
Sedangkan masjid Nabawi yang terletak di Madinah (Saudi Arabia) adalah masjid kedua dalam sejarah Islam yang patut dikunjungi. Masjid ini dibangun oleh Nabi Muhammad saw. Tahun 1 H/622M. Masjid ini juga dianggap pusat kegiatan spiritual,intelektual dan politik sekaligus sebagai lambing persatuan umat.


Blog, Updated at: 3/01/2010

0 komentar:

Post a Comment